powiem Wam jak…

„Sto lat temu ponad 3/4 Kostaryki porastał las. W latach 80 w skutek niekontrolowanej wycinki, las zajmował już tylko 1/4 kraju. Rząd postanowił działać. Przyznano dotację właścicielom ziemi, którzy zgodzili się ponownie posadzić miejscowe gatunki drzew. Po 25 latach połowe Kostaryki znów porasta las. A gdyby tak uzyskać podobny efekt w skali globalnej? Powracające drzewa pochłonęły by nawet 2/3 dwutlenku węgla, który powędrował do atmosfery w wyniku działalności człowieka. Naszym wysiłkom  przyświeca nadrzędna zasada, przyroda jest największym sojusznikiem człowieka i najwspanialszą inspiracją do działań. Wystarczy jeśli będziemy podążać za jej wskazówkami. W końcu dawno temu zdołała rozpracować zagadkę życia. W tym świecie gatunki mogą skutecznie rozwijać się tylko wówczas, gdy wokół prosperują też inne organizmy. W rozwiązaniu naszych problemów pomoże nam uznanie prostej zależności, jeśli zadbany o naturę, ona zadba o nas. Czas by nasz gatunek przestał się jedynie rozrastać. Pora zacząć żyć na naszej planecie w równowadze z przyrodą i tak też się rozwijać.
Kończymy pewną podróż, 10 tysięcy lat temu prowadziliśmy zrównoważony styl życia, ponieważ nie było innej możliwości, dziś też nie mamy innego wyboru. Musimy odkryć na nowo, jak żyć w zgodzie z naturą, by zamiast egzystować obok niej, ponownie stać się jej częścią.
Po spędzeniu życia na poznawaniu świata przyrody, mam pewność co do jednego, tu nie chodzi o ratowanie naszej planety tylko ludzkości. Z nami czy bez nas naturalny świat z pewnością się odbuduje. 30 lat po ewakuacji Czarnobyla natura upomniała się o to miejsce. Dziś w mieście króluje las. Stał się schronieniem dla dzikich zwierząt, rzadko występujących gdzie indziej. Jest też wyraźnym dowodem na to, że niezależnie jak bardzo tragiczne popełniamy błędy, natura ostatecznie potrafi je naprawić.
Świat przyrody, przetrwa wszystko. My ludzie, nie możemy mieć co do tego pewności.
Zaszliśmy tak daleko, ponieważ jesteśmy najinteligentniejszymi z żyjących dotąd istot. By jednak kontynuować nasze istnienie, potrzebujemy nie tylko inteligencji, ale i mądrości.
Istnieje wiele różnic pomiędzy ludźmi, a innymi gatunkami zamieszkującymi ziemię. Jedna różnica jest wyraźna. Tylko my potrafimy wyobrazić sobie przyszłość. Przez długi czas, pewnie podobnie jak Wy bałem się tej przyszłości. Dziś okazuje się, że jeszcze nie wszystko stracone. Mamy sznasę by się  poprawić. Dokończyć podróż naznaczoną rozwojem. Opanować nasz wpływ na świat i ponownie stać się gatunkiem żyjącym w zgodzie z naturą. Musimy tylko chcieć to zrobić. Zyskaliśmy możliwość by stworzyć idealny dom dla siebie, i odbudować bogaty, wspaniały świat w którym przyszło nam żyć.
Pomyślcie tylko…”
David Attenborough

Napisz komentarz...

Zostaw komentarz.